آزمایشگاه مترولوژی
این شرکت با دارا بودن یکی از دقیق ترین و به روز ترین دستگاههای اندازه گیری و تجربه ی ده ساله کارشناسان این شرکت آماده ارایه خدمات کنترل کیفی و مهندسی معکوس و اندازه گیری دقیق ابعادی و... به صنایع محترم میباشد.
آزمایشگاه این شرکت دارای گواهینامه تایید صلاحیت از اداره استاندارد به شماره T2218 و آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در زمینه اندازه گیری ابعادی می باشد.
-اندازه گیری ابعادی انواع قطعات مختلف خودرو به ویژه قطعات موتوری
-اندازه گیری انواع پره های توربین های آبی و کمپرسور و BLADE و پوسته ها و کیسینگ های توربین
قابلیت مقایسه قطعات با مدل سه بعدی(CAD DATA) و ارایه گزارش اندازه گیری