آزمایشگاه مترولوژی و اندازه گیری دقیق
با توجه به نیاز صنایع تولیدی به خصوص صنایع دقیق که قطعات تولید شده نیازمند به کنترل کیفی می باشند اعم از صنایع خودرو و صنایع نفت و گازو.... این شرکت با راه اندازی و تجهیز مجموعه خود به اصلی ترین ابزار اندازه گیری ابعادی CMM و تجربه ی بیش از ده سال کارشناسان خود توانسته است در این زمینه بسیار راه گشا بوده باشد
همکاری با اداره استاندارد ایران
همکاری با شرکت ساپکو و ایران خودرو
همکاری با شرکت سازه گستر سایپا
همکاری با بسیاری از قطعه سازان و ابزارسازان همکار
همکاری با پیمانکاران صنایع نفت و گاز
و.....