ساخت و تولید

ساخت و تولید

به دلیل نیاز گسترده به بازسازی و مهندسی معکوس بسیاری از قطعات و مجموعه های به کار رفته در صنایع کشور این شرکت توانسته است خدمات شایانی را در جهت رفع نیاز صنایع ارایه دهد.
طراحی و تهیه نقشه ساخت پروانه کشتی به قطر 2 متر مربوط به شرکت ژرفاب پمپ آریا
-طراحی و تهیه نقشه ساخت مجموعه روتاری توربین بخار مربوط به شرکت توربین ماشین خاور میانه
-اندازه گیری ابعادی قطعات و مجموعه های صنایع خودرو و هزاران قطعه صنعتی
- تهیه نقشه ساخت بلید های توربین بخار سرد
-ساخت انواع پروانه و کیسینگ های مورد استفاده در توربوماشین ها
-ساخت قالب اسکروهای مورد استفاده در صنعت سیمان
-طراحی و ساخت انواع قالبهای پمپ های هیدرولیک اسکرو وچرخدنده ای
و.......